VÍCE O MNĚ

Jaké je mé vzdělání a dosavadní praxe?

DOSAVADNÍ PRAXE

 • 2014 - 2020 Centrum primární prevence Společnosti Podané ruce, o.p.s., Brno
 • 2019 - 2021 Persefona, z.s., Brno
 • 2021 - 2022 Soukromé terapeutické centrum Alkos, Praha
 • 2020 - dosud Liga otevřených mužů, Praha
 • 2022   Soukromá psychoterapeutická praxe, Praha


VZDĚLÁNÍ

 • 2012 - 2019 Studium psychologie a sociální práce, MU Brno
 • 2013 - 2017 Studium sociální patologie a prevence, Univerzita Hradec Králové
 • 2020 -  doposud Sebezkušenostní výcvik v gestalt terapii, Institut pro výcvik v gestalt terapii Praha

KURZY

 • Primární prevence rizikového chování (80h, Společnost Podané ruce, o.p.s.)
 • Výcvik v metodě zvládání vzteku (40h, Liga otevřených mužů, s.r.o.)
 • Způsob zvládání obtížných situací s klientem (25h, Modrá linka, z.s.)
 • Sebepoškozování u dětí a mladistvých (16h, Společnost Podané ruce, o.p.s.)

ODBORNÉ KONFERENCE A STÁŽE

 • Konference primární prevence rizikového chování - aktivní účast v letech 2017, 2018
 • Odborná stáž v rámci zapojení do projektu Stand up against bullying (2017, Skopje, Makedonie)
 • Odborná stáž v organizaci Okana (2017, Athény, Řecko)
 • Odborná stáž v organizaci Alternativ til Vold (2022, Tromsø, Norsko)
 • Konference "From Harm to Hope" - Youth Interventions against Domestic Abuse (2022, Dublin, Irsko)
 • Odborná stáž v organizaci Mann (2023, Stockholm, Švédsko)