Recenze knihy "Nenechám se přeprat vztekem"

21.11.2023

Recenzi najdete také na stránkách kampaně "Zastav násilí".

Nenechám se přeprat vztekem je užitečnou knihou pro rodiče, kteří se potýkají s výzvami ve výchově dětí, zejména pak těch ve věku 8–11 let. Autorka Christiana Kress je sociální pracovnice s téměř dvacetiletou praxí v oblasti herní terapie a kognitivně-behaviorální terapie (KBT), kterou získala při práci s dětmi a rodinami.

Knihu rozdělila do čtyř částí a celkem 35 aktivit, které nabízejí konkrétní postupy pro rodiče, kteří se snaží lépe porozumět a zvládnout emocionální vývoj svých dětí. Přehledně a uceleně jim zprostředkovává metody, jak se stát pozornějšími pomocníky a průvodci dětem, kterým vztek a jeho projevy způsobují potíže.

V první části publikace rodiče najdou přehledný popis aktivit, které děti naučí rozeznávat myšlenky a pocity, aby s nimi mohly lépe pracovat a ovládat jejich případné negativní projevy.

Další část se zaměřuje přímo na vztek jakožto emoci. Devatenáct aktivit dětem pomáhá pochopit jejich vlastní vztek a rozpoznat jeho spouštěče. Vysvětluje, kde se vztek projevuje v jejich těle, a učí je jej ovládat. Osobně mě oslovila aktivita, kterou autorka pojmenovala "Milý vzteku". Ta dětem vysvětluje, že vztek není špatný, ale přirozený, a že pokud s ním umí správně pracovat, může jim být také dobrým parťákem.

Třetí část pak vysvětluje možné negativní dopady nezvládnutého vzteku, přibližuje situace, ve kterých může druhým skutečně ublížit a zničit přátelství a vztahy. Obsahuje ale zároveň techniky, které pomáhají napravit vztahy poškozené tím, jak se děti v důsledku vzteku zachovaly.

Čtvrtá a poslední část přináší řadu nástrojů, které pomáhají se vzteku bránit a vyvarovat se jeho destruktivním účinkům.

Rodiče v knize Nenechám se přeprat vztekem najdou množství praktických pomůcek, které jejich děti mohou používat v každodenním životě. Díky velkému množství příkladů a postupů může každá rodina najít specifické aktivity, které nejlépe odpovídají potřebám a preferencím jejich dětí. Ty mohou například zahrnovat interakci mezi rodiči a dětmi, posilovat vztahy a zlepšovat komunikaci v rodině.

Drobným nedostatkem může být fakt, že některé aktivity jsou poněkud obecné a ne vždy jednoduše aplikovatelné v konkrétních situacích. Nicméně, celkově lze říci, že kromě užitečných rad kniha přináší také změnu perspektivy pro rodiče, kteří pro své děti hledají spolehlivého průvodce na cestě za porozuměním vzteku.